Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
                       ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2017

Επειδή πολύς λόγος γίνεται, ότι τα Δώρα έχουν καταργηθεί, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Το Δώρο Πάσχα όπως και τα υπόλοιπα δώρα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν καταργηθεί!

·           Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή μεροκάματο δικαιούνται Δώρο Πάσχα από πάσης φύσεως εργοδότες.
·           Το Δώρο πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι την Μ. Τετάρτη διαφορετικά είναι αυτόφωρο αδίκημα.
·           Δικαιούνται ολόκληρο Δώρο αυτοί που εργάστηκαν από 1/1/2017 έως 30/4/2017. Όσοι πληρώνονται με μισθό το Δ.Π είναι ½ του μισθού και όσοι με ημερομίσθιο είναι 15 ημερομίσθια, + την προσαύξηση του συντ. επιδόματος αδείας (0,04166).
Δ.Π.μισθωτών= (Μισθός/2) x 1,04166
και Δ.Π. ημερ/σθίων= (15x ημερ/σθιο) x 1,04166
·           Εάν η σχέση εργασίας διήρκησε λιγότερο δικαιούνται 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Δ.Π.μισθωτών= ((ημερολ/κές ημέρες της Εργ. Σχεσ. x μισθό)/240) x 1,04166
Δ.Π. ημερ/σθίων =((ημερολ/κές ημέρες Εργ. Σχεσ./8) x ημερ/σθιο)) x 1,04166
·           Ειδικά για τους σερβιτόρους ως μεροκάματο υπολογισμού του Δ.Π. παίρνουμε το τεκμαρτό ημερομίσθιο βάση ασφαλιστικής κλάσης από το ΙΚΑ και όχι αυτό που πληρωνόμαστε!

Σερβιτόροι 33,98 (καθαρά) και Β. Σερβιτόροι 29,14 (καθαρά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ