Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016


Επειδή πολύς λόγος γίνεται, ότι τα Δώρα και τα επιδόματα έχουν καταργηθεί θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Το Δώρο Χριστουγέννων όπως και τα υπόλοιπα δώρα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν καταργηθεί!
·    Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή μεροκάματο δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων από πάσης φύσεως εργοδότες.
·    Το Δώρο πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου διαφορετικά είναι αυτόφωρο αδίκημα.
·    Δικαιούνται ολόκληρο Δώρο αυτοί που εργάστηκαν από 1/5/2016 έως 31/12/2016. Εάν η σχέση εργασίας διήρκησε λιγότερο δικαιούνται 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
·    Ειδικά για τους σερβιτόρους ως μεροκάματο υπολογισμού του Δ.Χ. παίρνουμε το τεκμαρτό ημερομίσθιο βάση ασφαλιστικής κλάσης από το ΙΚΑ και όχι αυτό που πληρωνόμαστε!(Σερβιτόροι 32,36 καθαρά και Β. Σερβιτόροι 29,13 καθαρά)
Υπολογισμός Δ.Χ. για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης (40+++ ώρες/εβδ)
Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται Δ.Χ. έναν μηνιαίο μισθό και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μεροκάματο δικαιούνται Δ.Χ. 25 ημερομίσθια συν την προσαύξηση του Συντελεστή επιδόματος Αδείας 0,041666.
(Για εργασία από 1/5/2016 έως 31/12/2016)
Τύπος:  Δ.Χ. = [(Μην. Μισθός ή 25 μεροκ.) + (Δ.Χ.  Χ 0,041666)]
Π.χ. εργαζόμενος με 30 ευρώ μεροκάματο θα πάρει Δ.Χ. 781,2 ευρώ (30χ25)=750+(750χ0,041666)=31,2
(Για εργασία λιγότερη του διαστήματος από 1/5/2016 έως 31/12/2016)
Τύπος:  Δ.Χ. = [(2/25) του μηνιαίου μισθού ή 2 μεροκ.)/19) + (Δ.Χ.  Χ 0,041666)]
Π.χ. εργαζόμενος με 30 ευρώ μεροκάματο που ξεκίνησε να εργάζεται στις 15/9/2015 θα πάρει Δ.Χ. 355,26 ευρώ (2χ30)χ(108/19)=341,05 +(341,05χ0,041666)=14,21
Υπολογισμός Δ.Χ. για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (λιγότερες από 40 ώρες/εβδ)
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση ) δικαιούνται Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και  αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του.
(Για εργασία από 1/5/2016 έως 31/12/2016)
Ο τύπος είναι ο ίδιος όπως και για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αλλά όπου μεροκάματο = ώρες εργ. χ αμοιβή ώρας.
Αν οι ώρες είναι κυμαινόμενες τότε προσεγγιστικά όπου μην. Μισθός θα βάλουμε τον μέσο όρο των μην. μισθών του 8μήνου (μην. μισθός = συνολο μην. Μισθών /8)
Π.χ. εργαζόμενος με 4 ώρες/εβδ και αμοιβή 4 ευρώ θα πάρει Δ.Χ. 416,67 ευρώ ((4χ4)=16 Χ 25)=400+ (400χ0,041666)=16,67
(Για εργασία λιγότερη του διαστήματος από 1/5/2016 έως 31/12/2016)
Πάλι ο τύπος είναι ο ίδιος όπως και για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αλλά όπου μεροκάματο = ώρες εργ. χ αμοιβή ώρας. Ομοίως και για εργασία με κυμαινόμενες ώρες/εβδ.
Π.χ. εργαζόμενος με 4 ώρες/εβδ και αμοιβή 4 ευρώ που ξεκίνησε να εργάζεται στις 15/9/2015 θα πάρει Δ.Χ. 184,41 ευρώ (2χ(4χ4))χ(108/19)=181,76 +(181,76χ0,041666)=2,65
Υπολογισμός Δ.Χ. για εργαζόμενους εκ περιτροπής εργασίας (λιγότερες από 5μερες/εβδ)
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05 έως 31/12.
Π.χ. εργαζόμενος με 3 μερες και 8ώρες/εβδ που ξεκίνησε να εργάζεται στις 15/9/2016
Δ.Χ.= (σύνολο πραγμ. Ημερμ/σθίων/8) χ (το μεροκάματο)+(την προσαύξηση του 0,0416)
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τι δικαιούμαστε σαν εργαζόμενοι αλλά και για εγγραφή στο Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Τηλ. επικοινωνίας: 6982 268 508  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ