Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ!

Οργανώσου στο Συνδικάτο

Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου!

Επειδή πολύς λόγος γίνεται, ότι τα Δώρα έχουν καταργηθεί, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Το Δώρο Πάσχα όπως και τα υπόλοιπα δώρα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν καταργηθεί!

 

·           Όλοι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή μεροκάματο δικαιούνται Δώρο Πάσχα από πάσης φύσεως εργοδότες.

·           Το Δώρο πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι την Μ. Τετάρτη 1 Μαίου, διαφορετικά είναι αυτόφωρο αδίκημα.

·           Δικαιούνται ολόκληρο Δώρο αυτοί που εργάστηκαν από 1/1/2024 έως 30/4/2024. Όσοι πληρώνονται με μισθό το Δ.Π είναι ½ του μισθού και όσοι με ημερομίσθιο είναι 15 ημερομίσθια, + την προσαύξηση του συντ. επιδόματος αδείας (0,04166).

Δ.Π.μισθωτών= (Μισθός/2) x 1,04166

και Δ.Π. ημερ/σθίων= (15x ημερ/σθιο) x 1,04166

·           Εάν η σχέση εργασίας διήρκησε λιγότερο δικαιούνται 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Δ.Π.μισθωτών= ((ημερολ/κές ημέρες της Εργ. Σχεσ. x μισθό)/240) x 1,04166

Δ.Π. ημερ/σθίων =((ημερολ/κές ημέρες Εργ. Σχεσ./8) x ημερ/σθιο)) x 1,04166

·           Ειδικά για τους σερβιτόρους ως μεροκάματο υπολογισμού του Δ.Π. παίρνουμε το τεκμαρτό ημερομίσθιο βάση ασφαλιστικής κλάσης από το ΕΦΚΑ και όχι αυτό που πληρωνόμαστε!

Καλούμε κάθε συνάδελφο/ισσα, να επικοινωνήσει μαζί μας, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, για να οργανώσουμε από κοινού την διεκδίκησή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ